Konferenca reciklaža

18. in 19. oktober 2018

Ravnanje z odpadki v primežu okoljske zakonodaje

5. konference Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkovČetrtek 18.10.2018

8.30 - 9.00 Prihod in registracija udeležencev
9.00 - 9.15 Otvoritveni nagovor predsednika sekcije
Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov
9.15 - 9.30 Nagovor direktorice Gospodarske zbornice Slovenije
mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS
9.30 - 10.15 Strategija in plani MOP-a na področju zbiranja in predelave odpadkov
(Predstavniki MOP-a)
10.15 - 10.45 Razmišljanja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki s poudarkom na odpadni embalaži
Janko Kramžar, predsednik GIZ SLOCERO in direktor Snage, d.o.o. Ljubljana
10.45 - 11.15 ODMOR
11.15 - 11.45 Ali je sistem ravnanja z embalažo in odpadno embalažo zašel v slepo ulico?
Goran Ambrož, član GIZ Skupne sheme, vodja DROE Dinos
11.45 - 12.15 Izzivi ravnanja z embalažo
Srečko Bukovec, GIZ Skupne sheme, vodja Sekcije Embalaža, direktor Slopak-a
12.15 - 12.45 Stališča, razmišljanja in videnja problematike ravnanja z odpadki na področju OEEO
Emil Šehič, direktor Zeos-a
12.45 - 13.15 Stališča, razmišljanja in videnja na področju komunalnega gospodarstva
Sebastjan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva
13.15 - 14.15 KOSILO
14.15 - 14.45 Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami – rešitev ali nov problem?
Ajda Pleterski, vodja pravne službe, Gorenje Surovina d.o.o.
14.45 - 16.30 Okrogla miza: Ravnanje z odpadki v primežu okoljske zakonodaje:
Različni pogledi na reševanje istega problema
(predstavniki GIZ, sekcij, shem, predstavnik MOP)
16.30. - 19.00 Ogled Pivovarne Laško
20.00 SKUPNA VEČERJA in druženje

Petek 19.10.2018

9.00 - 9.30 Prihod in registracija udeležencev
9.30 - 10.15 Razširjena proizvajalčeva odgovornost v krožnem gospodarstvu
Janja Leban, vodja službe za varstvo okolja GZS
10.15 - 11.00 Uredba o skladiščenju odpadkov - Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem
Brigita Šarc, vodja sektorja ekologije in tehnologije, Dinos d.d.
11.00 - 11.30 ODMOR
11.30 - 12.15 Stališča in razmišljanja izvajalcev ravnanja z odpadki v kontekstu podaljšane proizvajalčeve odgovornosti
Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov
12.15 - 12.30 Embalaža iz plastike-od odpadka do dragocenega vira surovin
(predstavitev projekta PlastiCircle- Horizon 2020)
Špela Šeliga, vodja projekta za MOV in Mirjam Britovšek, MO Velenje
12.30 - 13.00 Zaključki konference
13.00 - KOSILO


Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.