Program


Kongresni center Olimje
2. in 3. oktober 2014
IZZIVI RECIKLAŽNE INDUSTRIJE V SLOVENIJI

Predvideni dnevni red konference Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov

Četrtek 2.10.2014

8.30 – 9.00 Prihod in registracija udeležencev
9.00 – 9.15 Otvoritveni nagovor predsednika sekcije
Jure Fišer,
direktor Gorenje Surovina d.o.o.
9.15 – 9.30 Pozdravni nagovor predsedstva GZS
Alenka Avberšek,
izvršna direktorica GZS za politike in zakonodajo
9.30 – 10.15 Zakonodaja: spodbuda ali ovira za razvoj dejavnosti predelave odpadkov?
Janja Leban,
direktorica Službe za varstvo okolja GZS
10.15 – 11.00 Aktualni vidiki mednarodnega okoljskega prava glede ravnanja z odpadki
Doc. dr. Vasilka Sancin,
Pravna fakulteta Ljubljana

11.00 – 11.30

ODMOR

11.30 – 12.15 Smernice razvoja reciklaže odpadnega papirja
mag. Justina Šepetavc, Vodja ekologije in sistemov kakovosti
12.15 – 13.00 Jeklo - material preteklosti, sedanjosti in prihodnosti
Marjan Mačkošek,
direktor Štoresteel d.o.o.

13.00- 14.00

KOSILO

14.00 – 14.30 Okoljska odgovornost podjetja v prizmi podaljšane odgovornosti proizvajalca
Mag. Vilma Fece,
Gorenje d.d.
14.30 – 15.00 Pogled poslovne banke na financiranje okoljskega managmenta
Aleš Hauc,
predsednik uprave NKBM
15.00 – 17.00 Okrogla miza
Kako obdržati odpadke in zelena delovna mesta v Sloveniji in s tem cenejše
surovine za slovenska podjetja?
Moderator Brigita Šarc,
Dinos d.d.

19.00 – 21.00

Skupna večerja

21.00

Zabavni program s Tadejem Tošem v klubu Žafran

 


Petek 3.10.2014

9.00 – 9.45 Strategija MKO na področju okoljevarstva
Minister MKO, TBC
9.45 – 10.30 Obdavčitev vseh vrst odpadkov – pogled FURS-a na izvajanje davčne zakonodaje
Marjan Maček, vodja Sektorja za finančni nadzor
10.30 - 11.15 Skupina SIJ – okoljska odgovornost kot element strategije trajnostnega razvoja družbe
Marjana Drolc Kaluža
, direktorica nabave skupine SIJ

11.15 – 11.30

ODMOR

11.30 – 12.15 Makroekomski obeti v 2015
Dr. Janez Šušteršič, profesor ekonomije in svetovalec
12.15 – 12.45 Nekatera aktualna konkurenčno-pravna vprašanja s področja ravnanja z odpadki
Mag. Mitja Kocmut,
Odvetniška družba Kocmut o.p., d.o.o.
12.45 – 13.15 Zaključki konference

13.15

Kosilo