Konferenca reciklaža

Nagovor predsednika sekcije

Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem.
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora.

Različni predpisi, skupni imenovalec: Odpadki – investicije.

Področje ravnanja z odpadki.
Nedvomno eno izmed tistih, ki zadeva skoraj vsakega – tako posameznika kot podjetja. Pri vseh nastajajo in dokler ne ostanejo nepobrani pred vrati posameznika, je vprašanje ravnanja z njimi samoumevno. Ne moremo se jim izogniti, za njih je potrebno poskrbeti.
Nekdo že bo.
In res.
Zaenkrat.
Zadnja leta smo podjetja, ki se ukvarjamo s predelavo odpadkov večkrat postavljena na preizkušnjo. Zaradi narave naše dejavnosti smo pod drobnogledom tako državnih, inšpekcijskih organov kot, včasih celo strožje, splošne javnosti.
Dejstvo, da je za zagotovitev in vzdrževanje zdravega življenjskega okolja pomembno jasno in učinkovito regulativno okolje ter okoliščina, da smo gotovo med »najmanj željenimi sosedi«, pa z novimi predpisi nemalokrat od nas zahtevata nove in zahtevne ukrepe.
Ob tako že nezavidljivih situacijah, ki so (velikokrat) posledica vpliva tujine, ki zaradi naše nesamooskrbe ravnanja z odpadki, (pre)večkrat  vpliva na stanje trga in ravnanja z odpadki pri nas, nas bremenijo nova vprašanja, ki lahko vprašanje trenutne učinkovitosti ravnanja z odpadki v Sloveniji  še dodatno postavijo pod vprašaj.

Ob polnih skladiščih odpadne embalaže, ki se je zaradi pomanjkljivosti v sistemu z leti nabrala pri izvajalcih javne službe, nedvomno pozdravljamo predvidene spremembe na področju ravnanja z odpadno embalažo. Slednje prinašajo tako novosti pri proizvajalcih, predelovalcih kot družbah za ravnanje z odpadno embalažo. Za dosego namena oziroma cilja, ki ga predlog uredbe zasleduje, bo potrebno v prihodnje konkretno zavihati rokave.
Prav odpadna embalaža pa je tudi ena izmed delčkov mozaika problematike požarne ogroženosti predelovalcev odpadkov, ki se rešuje z  Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Predstavniki branže si že leta ne zatiskamo oči. Požari v naši branži so. In bodo. Na nas pa je, da poskrbimo za ustrezno okolje predelave odpadkov, ki bo predstavljalo minimalno stopnjo požarne ogroženosti oziroma ustrezne vzvode, ki bi v primeru požara možnost okoljske katastrofe zniževala na minimalno raven.
Zadevna uredba s svojimi predpisi slednje sicer zagotavlja, vendar ukrepi, ki jih predpisuje, ne zmanjšujejo samo možnosti požarov temveč pod vprašaj postavljajo nadaljnje delovanje marsikaterega predelovalca odpadkov.

Vse navedeni in v prihodnje predvideni predpisi, ki urejajo različne segmente področja ravnanja z odpadki, pa nedvomno občutno vplivajo na poslovanje podjetij, ki smo podvržena njihovim določbam. V le manjšem odstotku primerov vplivajo na nas z manjšimi prilagoditvami. Večina zahteva več. Veliko več. Zahteva večje spremembe, ki pomenijo tako operativno spremembo poslovanja, kot posledično, veliko investicijsko vrednost.
Vsako leto nova uredba, nove obveznosti, nove investicije. Želimo poslovati skladno s predpisi. Zato se trudimo in  poslovanje usklajujemo z novimi, večinoma tudi finančno zahtevnimi zahtevami.

Pa v bodoče?

Predani smo svojim ciljem in družbeno odgovorni.
Za odpadke je potrebno poskrbeti, tega se zavedamo. In k temu bomo stremeli tudi v prihodnje. Ob ustrezni zakonodaji, ki naj bo stroga vendar (praktično in finančno) izvedljiva pa si bomo še naprej prizadevali k zagotavljanju čistega in varnega okolja.

Jure Fišer, predsednik sekcije Zbiralcev kovinskih in nekovinskih materialov