Konferenca reciklaža

Program konference

 

Četrtek 15.10.2015

   
8.30 – 9.00 Prihod in registracija udeležencev
9.00 – 9.15 Otvoritveni nagovor predsednika sekcije
Jure Fišer
, predsednik sekcije
9.15 – 9.30 Pozdravni nagovor predsednika GZS
Marjan Mačkošek
, predsednik GZS
9.30 – 10.15 Evropska energetska in podnebna politika po letu 2020: Izboljšanje globalne konkurenčnosti evropskega gospodarstva
Jernej Vernik
, Energy and Climate Change Manager, Eurometaux Bruselj
10.15 – 11.00 Razvojni potenciali Slovenske industrije jekla
Marjana Drolc
, SIJ d.d.
   
11.00 – 11.30 ODMOR
   
11.30 – 12.15 Aluminij v krožnem gospodarstvu in strateški pogled Taluma na razvoj panoge
Zvone Banko
, Talum d.d.
12.15 – 13.00 Inteligentna uporaba reciklirane plastike omogoča ekonomičnost
Janez Navodnik
, GIZ Grozd Plasttehnika
   
13.00- 14.00 KOSILO
   
14.00 – 14.45 Zakonodajne spremembe na področju ravnanja z OEEO
Slavko Dvoršak
, Gorenje Surovina d.o.o.
15.30 – 17.30 Ogled Železarne Štore
17.30. – 19.30 Individualni razgovori, prosto
   
20.00 SKUPNA VEČERJA in druženje
   
21.30 - Zabavni program
   
   

Petek 16.10.2015

   
9.00 – 9.30 Globalni izzivi in krožno gospodarstvo
Dr. Janez Potočnik –
so-predsedujoči mednarodnega UNEP panela za vire (video predstavitev)
9.30 – 11.00 Okrogla miza
Zakonodajne spremembe in njihov vpliv na reciklažno industrijo
Moderator Brigita Šarc
, Dinos d.d.
  • mag. Tanja Bogataj, MOP
  • Samo Jereb, drugi namestnik predsednika računskega sodišča
  • Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih materialov
  • Damijan Zorko, predsednik uprave podjetja Dinos d.d.
  • Emil Šehič, direktor podjetja Zeos d.o.o.
  • Srečko Bukovec, direktor podjetja Slopak d.o.o.
   
11.00 – 11.30 ODMOR
   
11.30 – 12.30 Okrogla miza - nadaljevanje
12.30 – 13.00 Zaključki konference
   
13.00 - KOSILO

Organizator konference si pridružuje pravico spremembe programa.