Konferenca reciklaža

Program dogodka


Četrtek, 21. oktober 2021
9.00 - 9.30 Otvoritveni nagovor predsednika sekcije
Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov   
9.30 - 10.15 Vloga sekundarnih surovin v krožnem gospodarstvu
Tomaž Vozel, Dinos d.o.o., Vodja komerciale
10.15 - 11.00 Predlog ZVO-2 - Ureditev ravnanja z odpadki
Brigita Šarc, Dinos d.o.o., Vodja sektorja ekologije
11.00 - 11.30 ODMOR  
11.30 - 12.15 Uredba o prepovedi dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg RS in označevanje nekaterih plastičnih proizvodov.
Jana Miklavčič, MOP Sektor za odpadke
12.15 - 13.00 Predlog ZVO-2     Je monopolna ureditev PRO res rešitev?
Ajda Pleterski, Surovina d.o.o., Vodja pravne in kadrovske službe
13.00 - 14.00 KOSILO
14.00 - 16.00 Okrogla miza: Tržno ravnanje z odpadki – zlo ali ključ do uspešnega krožnega gospodarstva?
20.00 Skupna večerja in Stand-up komedija Perica Jerković


Petek, 22. oktober 2021
9.30 - 10.15 Spremembe Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
Nina Dajčman, Surovina d.o.o, Pravnica
10.15 - 11.00 Odgovornost velikih korporacij za rastočo krizo onesnaženosti s plastiko
Nuša Urbančič, Direktorica kampanj pri Fundaciji Changing Markets.
11.00 - 11.30 ODMOR
11.30 - 12.15 Slovenski potencial za termično obdelavo odpadkov,
Dr. Filip Kokalj in Dr. Niko Samec, Fakulteta za strojništvo Maribor
12.15 - 13.00 Nedovoljen promet z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi - Kaj je novega od lani?
Janez Češarek, URSJV
13.00 - 13.30 Zaključki konference
Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov
13.30 Kosilo

Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.