Konferenca reciklaža

Nagovor predsednika sekcije

Ravnanje z odpadki na razpotju

V začetku junija 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor RS objavilo predlog sprememb Zakona o varstvu okolja, ki v delu ravnanja z odpadki prinaša pomembne novosti. Razlogi za spremembe splošnih določb o odpadkih so, po mnenju MOP, zagotovitev bolj jasnega in poenotenega zakonodajnega okvirja, načelo varstva legalitete - dvig splošnih določb o odpadkih iz podzakonskih predpisov na raven zakona in delni prenos Direktive 2018/851/EU o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih. Predlog spremembe ZVO ima pomemben vpliv na področje razširjene odgovornosti proizvajalca, saj bistveno zaostruje kriterije za oblikovanje shem za posamezne tokove odpadkov.

Prav tako je še v letošnjem letu napovedana sprememba Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ki predvideva zviševanje požarno varstvenih standardov pri ravnanju s tovrstnimi odpadki.

Ravnanje z odpadki postaja vedno zahtevnejše in dražje. Ob vseh nagrmadenih in v preteklosti zanemarjenih problemih ter ob trenutni eskalaciji le-teh, se zdi, da je skrajni čas, da se izpeljejo nujne spremembe zakonskih podlag na področju okoljevarstva.

Upajmo, da bo pri tem poudarek na celovitosti, preglednosti, enostavnosti in pragmatičnosti ter s poudarkom na obvladovanju stroškov, ki jih ravnanje z odpadki povzroča povzročiteljem. Torej s posluhom za gospodarstvo. Slednje je še posebej pomembno, saj se evropsko in svetovno gospodarstvo nahajata na robu nove ekonomske krize.

Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih materialov