Konferenca reciklaža

7. konferenca Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov

 REC2020 

»Nova zakonodaja-novi investicijski izzivi na področju ravnanja z odpadki «

13. in 14. oktober 2020

Spletna konferenca