Nagovor predsednika sekcije

V zadnjih tridesetih letih je Slovenija sprejela paket okoljske zakonodaje, ki večinoma celovito pokriva vsa področja ravnanja z odpadki. Velikokrat smo bili nezadovoljni, ker v preteklosti ni prihajalo do prepotrebnih sprotnih sprememb v zakonskih podlagah, ki bi akterjem v dejavnosti ravnanja z odpadki olajšale delo v korist celotne družbe. Aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor v zadnjem času kažejo na nov veter – veter, ki ob upoštevanju interesov vseh deležnikov piha v smer jasnega zakonodajnega okvira, ki omogoča lažje odločanje za investicije in razvoj v panogi ravnanja z odpadki; slednje je še kako pomembno, saj je pred vrati paket zakonodaje krožnega gospodarstva, ki pred vse akterje predstavlja velike izzive za doseganje reciklažnih ciljev. Z vidika teh pozitivnih sprememb v delu MOP, ki bi naj okrepile zaupanje podjetij za investiranje, je trenutek, v katerem so se zgodili izredni dogodki požarov v treh objektih za ravnanje z odpadki, neprimeren, lahko bi rekli celo »nepravičen«. Ampak na žalost se tovrstne nesreče dogajajo, kljub dejstvu, da se vsi akterji trudimo maksimalno spoštovati okoljsko, delovno, požarno, gradbeno in še katero zakonodajo.

Okoljske nesreče delujejo razdiralno na odnose med deležniki, še posebej pa k temu prispevajo številni mediji s svojim senzacionalističnim pristopom k poročanju o dogodkih. Na letošnji konferenci reciklažne industrije REC 2017 se bomo zato poleg novostim na področju okoljske zakonodaje posvetili predvsem temam, kako pravilno ravnati v primeru izrednih dogodkov. V okviru okrogle mize pa se bomo kritično pogovorili o problematiki z vseh vidikov, zato smo na konferenco povabili tudi predstavnike okoljskih nevladnih organizacij.

Vljudno vabljeni na REC 2017: Odpadki DA – samo NE na mojem dvorišču!


Predsednik Sekcije zbiralcev kovinskih in nekovinskih odpadkov
Jure Fišer