Konferenca reciklaža
Untitled Document

13. in 14. oktober 2020

Nova zakonodaja-novi investicijski izzivi na področju ravnanja z odpadki

7. konference Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkovTorek 13.10.2020

9.00 - 9.30 Otvoritveni nagovor predsednika sekcije
Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov
9.30 - 10.00 Otvoritveni nagovor predstavnika MOP
Gregor Klemenčič, direktor Direktorata za okolje
10.00 - 10.30 Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem
(pravni in izvedbeni vidik)

Gregor Kušar, Komplast
10.30 - 11.00 Predstavitev primerov ureditve požarne varnosti
Andrej Gomboši, Saubermacher Slovenija
11.00 - 11.30 ODMOR
11.30 - 13.00 Okrogla miza: Nova zakonodaja-novi izzivi na področju ravnanja z odpadki
13.00 - 14.00 KOSILO
14.00 - 14.45 Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk
Janez Češarek, URSJV
14.45 - 15.30 Spremembe Uredbe 1013/2006 v zvezi s pošiljanjem odpadne plastike
Bojan Počkar, Nada Suhadolnik Gjura, IRSOP
15.30 - 16.00 SRIP-Krožno gospodarstvo: odpadki in razvojne priložnosti sekundarnih surovin
dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP-Krožno gospodarstvo, ŠGZ

Sreda 14.10.2020

9.30 - 11.00 Gospodarstvo v času korona krize in po njej - kaj nas čaka v 2021?
Prof. dr. Matej Lahovnik, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
11.00 - 11.30 ODMOR
11.30 - 12.15 Kaj prinašajo predvidene spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo?
Ajda Pleterski, Surovina d.o.o.
12.15 - 13.00 Poslovni bonton
Bojana Košnik Čuk, strokovnjakinjo za kulturo vedenja in poslovni protokol
13.00 - 13.30 Zaključki konference
Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov


Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.