Konferenca reciklaža

13. in 14. oktober 2016

Kako do reciklažnih ciljev 2020 ?


Dnevni red

3. konference Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov

Četrtek, 13.10.2016
8.30 – 9.00 Prihod in registracija udeležencev
9.00 – 9.15 Otvoritveni nagovor predsednika sekcije
Jure Fišer, predsednik sekcije
9.15 -9.30 Nagovor predsednika GZS
Marjan Mačkošek, predsednik GZS
9.30 – 10.15 Sistemi zbiranja in predelave odpadne embalaže v Avstriji
Wilhelm Kleer, Interseroh Austrija, vodja sheme
(predavanje bo v angleškem jeziku)
10.15 – 10.45 Postopek reciklaže svinčevih baterij v podjetju MPI Reciklaža d.o.o.
Igor Lipovnik, direktor MPI
10.45 – 11.15 ODMOR
11.15 – 11.45 Pozitivne izkušnje delovanja EPR ( Extended Producer Responsibility) na primeru izrabljenih gum
Srečko Bukovec, direktor Slopak-a
11.45 – 12.30 Reciklaža odpadne električne in elektronske opreme: zakonodajni okvir, pasti in priložnosti
Dr. Thomas Papageorgiou, predsednik komisije za odpadno električno in elektronsko opremo pri BIR (Bureau of International Recycling)
(predavanje bo v angleškem jeziku)
12.30- 13.30 KOSILO
13.30 – 14.15 Doseganje ciljev recikliranja komunalnih odpadkov v Sloveniji glede na pravila za izračun doseganja ciljev iz predloga o spremembi Direktive 2008/98/ES".
Mag. Radovan Tavzes, SIPPO d.o.o
14.15 – 15.00 Obdelava gradbenih odpadkov – predelava ali reciklaža?
Mirko Šprinzer, PKG Šprinzer Mirko s.p., Projekti krožnega gospodarstva
15.00 – 15.30 Vloga kompostiranja v družbi recikliranja
Dejan Zver, direktor trženja, Gorenje Surovina d.o.o.
15.30 – 16.00 Problematika ravnanja z izrabljenimi vozili v Sloveniji
Doc. dr. Damjan Balabanič, EKOMOBIL, družba za ravnanje z izrabljenimi vozili
16.30. – 18.30 Ogled Steklarne Rogaška
20.00 SKUPNA VEČERJA in druženje


Petek, 14. 10. 2016
8.30 – 9.00 Prihod in registracija udeležencev
9.00 – 9.30 Strategija in plani MOP-a na področju reciklaže (Predstavnik MOP)
9.30 – 11.00 Okrogla miza »Kako do reciklažnih ciljev 2020 ?«
11.00 – 11.30 ODMOR
11.30 – 12.30 Okrogla miza - nadaljevanje
12.30 – 13.00 Zaključki konference
13.00 - KOSILO

Pridružujemo si pravico do spremembe programa.