Gradivo konference

Zbornik Konferenca REC 2020

Otvoritveni nagovor predsednika sekcije
Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov
Otvoritveni nagovor predstavnika MOP
Gregor Klemenčič, direktor Direktorata za okolje
Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem
(pravni in izvedbeni vidik)

Gregor Kušar, Komplast
Predstavitev primerov ureditve požarne varnosti
Andrej Gomboši, Saubermacher Slovenija
Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk
Janez Češarek, URSJV
Spremembe Uredbe 1013/2006 v zvezi s pošiljanjem odpadne plastike
Bojan Počkar, Nada Suhadolnik Gjura, IRSOP
SRIP-Krožno gospodarstvo: odpadki in razvojne priložnosti sekundarnih surovin
dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP-Krožno gospodarstvo, ŠGZ

Sreda 14.10.2020

Gospodarstvo v času korona krize in po njej - kaj nas čaka v 2021?
Prof. dr. Matej Lahovnik, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kaj prinašajo predvidene spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo?
Ajda Pleterski, Surovina d.o.o.
Poslovni bonton
Bojana Košnik Čuk, strokovnjakinjo za kulturo vedenja in poslovni protokol
Zaključki konference
Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov