Konferenca reciklaža

Nagovor predsednika


»Smo kar nenehno počnemo. Odličnost ni dejanje, ampak navada.« (Aristotel)

Svet, ki ga bomo za sabo pustili zanamcem, je breme sedanjosti, brez neposrednih učinkov na trenutno kakovost življenja. Večanje potreb sodobne družbe seveda pomeni tudi povečano koriščenje naravnih virov. Pogosto se zdi, da je koriščenje virov celo večje od dejanskih potreb in gre zgolj za neizmeren tek za večanje produktivnosti in rasti.

Kot protiutež tem težnjam države pogosto, kot organizacije, skupaj predpisujejo omejitve, da bi preprečile dolgoročne hude posledice za življenje. Brez dvoma je eno takšno normativno področje tudi okoljska zakonodaja EU. V senci fraze t.i. krožnega gospodarstva, je Evropska unija sprejela številne predpise, ki se nanašajo predvsem na vzdržno ravnanje z viri, sploh s tistimi, ki jih je mogoče pridobiti iz odpadkov. Tako so institucije Evropske unije predpisale zelo visoke cilje recikliranja odpadkov, kar naj bi prineslo zmanjšanje izčrpavanja naravnih virov in zagotavljajo novo, bolj vzdržno rast.

Doseganje ciljev recikliranja je za vse deležnike ravnanja z odpadki v Evropi in Sloveniji velik izziv ter obenem velika priložnost. Predvsem je ključno, da postavimo nove temelje in ustrezne pravne okvirje, ki bodo prinesli branži nov zagon in bodo obenem podlaga, da sledimo zastavljenim ciljem.

Na konferenci se bomo posvetili identifikaciji vseh podlag in okvirjev za posamezne pomembne tokove odpadkov, ki lahko omogočijo, da dosežemo te ambiciozno zastavljene cilje in ustvarjamo več delovnih mest, več priložnosti in porabljamo manj virov. Skupaj dokažimo, da smo lahko tudi v našem okolju odlični in gonilo razvoja v panogi reciklaže.

 

Jure Fišer,

Predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev
kovinskih in nekovinskih odpadkov