Program dogodka


Sreda 19.10.2022
9.00 - 9.30 Otvoritveni nagovor predsednika sekcije
Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov
9.30 - 10.00 Predvidene spremembe okoljske zakonodaje
dr. Polonca Ojsteršek Zorčič, vodja Sektorja za ravnanje z odpadki
10.00 - 10.30 Izvajanje Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje
Jana Miklavčič, MOP, direktorat za okolje
10.30 - 11.00 Bistvene novosti ZVO-2
Ajda Pleterski, Surovina d.o.o.
11.00 - 11.30 ODMOR  
11.30 - 12.15 ZVO-2: Pridobivanje in spremembe OVD
Antonija Božič Cerar, GZS
12.15 - 13.00 Ključne novosti Uredbe o odpadkih
Brigita Šarc, Dinos d.o.o.
13.00 - 14.00 KOSILO
14.00 - 16.00 Okrogla miza: Nova okoljska ustava – zeleni prehod ali cokla razvoja
- evidenčni listi
- OVD
- PRO

Gostje:
Jorg Hodalič, direktor E-NET okolje
Janko Širec, predsednik zbornice komunalnega gospodarstva
Antonija Božič Cerar, GZS
Jure Fišer, Surovina d.o.o.
Goran Amrož, Dinos d.o.o.

Povezovalka Brigita Šarc, Dinos
16.00 - 19.00 Prosto za druženje
19.00 Skupna večerja,
Stand up
Tadej Toš


Četrtek 20.10.2022
9.30 - 10.15 Ekonomski pogled na stanje v SLO, EU in svetu
dr. Matej Lahovnik, ekonomist
10.15 - 11.00 Strategija razvoja slovenske energetike s poudarkom na elektroenergetiki do leta 2050
Drago Babič, Svet za razvoj pri SAZU
11.00 - 11.30 ODMOR
11.30 - 12.15 Spreminjanje vsebine pogodbenih razmerij v primeru spremenjenih okoliščin
Nina Dajčman, Surovina d.o.o.
12.15 - 12.45 Gibanje cen sekundarnih surovin na trgu
Črna metalurgija: Tomaž Vozel / Barvne kovine: Borut Žlaber /
Nekovine: Goran Ambrož, Dinos d.o.o.
13.00 - 13.30 Zaključki konference
Jure Fišer, predsednik Sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov
13.30 Kosilo

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.